Vua Hùng trong tâm thức dân tộc ta\

Đặc điểm tín ngưàng về vua Hùng trong tiềm thức của các thế hệ nhân dân Việt Nam. Nét văn hóa độc đáo tâm linh của người Việt về cội nguồn dân tộc tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc

Lưu vào:
Tác giả chính: Vũ, Ngọc Khánh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!