Xin góp thêm đôi điều về tiêu chí Đảng viên không được bóc lột\

Vấn đề thời sự đang được nhiều người quan tâm: có nhiều đảng viên vi phạm tiêu chí không bóc lột dưới nhiều hình thức khác nhau dẫn đến chênh lệch giàu nghèo ngày càng sâu sắc. Tiêu chí Đảng viên không được bóc lột chỉ ghi trong điều lệ Đảng mà không có các quy định tương ứng liên quan đến hành vi c...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Thuỳ Tao
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!