Sự nguy hiểm của vũ khí sinh hóa\

Sự nguy hiểm của vũ khí hóa học trong nạn khủng bố kiểu mới trên toàn cầu hiện nay đã xảy ra tràn lan và trở thành hệ thống làm cho chính phủ nhiều nước trên thế giới lo ngại

Lưu vào:
Tác giả chính: Bình Thái
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!