Đại đoàn kết dân tộc phát huy nội lực nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước\

Sách giới thiệu các bài viết, bài nói chuyện của tác giả từ năm 1991 đến nay về phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, củng cố vững chắc khối liên minh công, nông, trí thức, xây dựng cuộc sống xã hội có văn hóa, đạo đức, đẩy mạnh hiệu quả hợp tác quốc tế...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Vũ Oanh
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1998
Chủ đề:
CNH
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 305.8 Đ103đ
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn