Phương pháp lựa chọn và loại huỷ tài liệu ở các cơ quan\

Sách giới thiệu quy trình thu thập, bổ sung, lựa chọn, chỉnh lý và bảo quản tài liệu lưu trữ; các nguyên tắc lựa chọn và huỷ tài liệu trong cơ quan. Phụ lục đăng các quy định pháp luật có liên quan

Lưu vào:
Tác giả chính: Dương, Văn Khảm
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1998
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 651.5 Ph561p
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn