Quan hệ mới giữa Nga và NATO\

Sau sự kiện ngày 11-9-2001, quan hệ Nga - Nato có những bước chuyển đáng chú ý, hai bên đã xích lại gần nhau hơn, tầm vóc và vị trí của Nga trên trường quốc tế đang từng bước được nâng lên

Lưu vào:
Tác giả chính: Hoàng Liên
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
nga
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!