Cải cách tư pháp phải đi đôi với cải cách hành chính

Muốn cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay, điều cốt yếu và liên quan mật thiết là phải đi đôi tăng cường cải cách hành chính nhà nước

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
pl
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!