Mông cổ kỷ niệm 840 năm ngày sinh Thành Cát Tư Hãn\

Nhân dân Mông Cổ kỷ niệm lần thứ 840 ngày sinh của Thành Cát Tư Hãn, người từng thiết lập một đế quốc Mông cổ rộng lớn trong thế kỷ thứ 13. Nhân dân Mông Cổ đề cao Cát Tư Hãn như là ngôi sao của quốc gia này và là nhân vật của thiên nhiên kỷ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Tường Minh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!