Thuần dưàng những con hổ. IMF và cuộc khủng hoảng châu á: Sách tham khảo\

Sách mô tả diễn biến và phân tích những nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ ở 3 quốc gia nặng nề nhất: Thái Lan, Inđônêxia và Hàn Quốc; đưa ra 1 số khuyến nghị về việc cải tổ IFM để giải quyết tận gốc cuộc khủng hoảng hiện nay...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nicola Bullard
Đồng tác giả: Hồng Kỳ, Lê, Vân, Nguyễn, Văn Thanh
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1998
Chủ đề:
IMF
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 332.042 Th502d
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn