Sinh con theo phương pháp khoa học, về pháp lý: ai là cha, ai là mẹ\

Cuộc hội thảo Sinh con bằng phương pháp khoa học ở phía bắc do Bộ y tế tổ chức, nhằm tạo ra hành lang pháp lý giải quyết hàng loại các vấn đề đang đặt ra trong việc sinh con theo phương pháp khoa học như: việc tranh chấp đứa trẻ khi ra đời, việc xác định cha, mẹ......

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Liên Châu
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
yt
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!