Nghị quyết về nhiệm vụ năm 1999. Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh: Nghị quyết này đã được QHK10, KH4 thông qua ngày 2-12-1998

Tài liệu gồm có báo cáo của Chính phủ và các cơ quan hưũ quan, bản tổng hợp ý kiến thảo luận của các ĐBQH về thực hiện nhiệm vụ 1998, nghị quyết thực hiện nhiệm vụ năm 1999, một số chỉ tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch KT-XH năm 1999, nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của QHK10 và trong...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1998
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 328.37 Ngh300q
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn