Văn bản pháp quy của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội (tháng 7, 8, 9-1998)

Sách giới thiệu 30 văn bản pháp quy của HĐND và UBND thành phố Hà Nội quý 3-1998 về chỉ đạo phát triển kinh tế-xã hội và quản lý hành chính trên địa bàn thành phố

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: k.nxb, 1998
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 349.597 V115b
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn