Cách tốt nhất để giúp Việt Nam là huỷ bỏ về đạo luật về nhân quyền\

Nội dung trả lời phỏng vấn báo QĐND của ông Lê Quang Vịnh, trưởng đoàn tôn giáo chính phủ, trưởng đoàn công tác tôn giáo về nội dung chuyến công tác của hai đoàn về tôn giáo của Việt Nam sang thăm và làm việc tại Mỹ, xung quanh việc Hạ nghị viện Mỹ thông qua Đạo luật về nhân quyền Việt nam (tháng 9-...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Mạnh Tường
Đồng tác giả: Phúc Nguyên
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!