Về cuộc cải cách chính quyền của Pa-le-xtin\

Tổng thống Palextin Y.A-ra-phát kêu gọi cải cách toàn diện chính quyền và chuẩn bị tổ chức tổng tuyển cử bầu tổng thống, Quốc hội và Hội đồng nhân dân tại các địa phương

Lưu vào:
Tác giả chính: Vũ, Mai Hoàng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!