Cộng hòa Séc bầu Quốc hội\

Bài viết giới thiệu về CH Séc và cuộc bầu cử thường kỳ 4 năm một lần, vào ngày 14 & 15-6-2002. Khoảng 6 triệu cử tri trên tổng số 10 triệu dân sẽ đi bỏ phiếu bầu 200 hạ nghị sĩ

Lưu vào:
Tác giả chính: Thanh Trà
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!