Những con đường đến với trang trại\

Về những tấm gương quyết tâm làm kinh tế trang trại, và điểm xuất phát của họ chỉ là Người khai hoang đầm lầy, người đi lên từ những con gà giống, hoặc từ 5 cây vàng...

Lưu vào:
Tác giả chính: Thương Hoa
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
kt
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!