Khủng khoảng nước sạch toàn cầu: Không còn là tương lai xa\

Liên Hợp Quốc cảnh báo cuộc khủng hoảng nước toàn cầu dẫn đến 1,1 tỉ người trên thế giới thiếu nước sạch và kêu gọi cần có biện pháp cấp bách để giải quyết sự khủng hoảng nêu trên

Lưu vào:
Tác giả chính: Minh Tâm
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
mt
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!