Danh nhân đất Việt\

Sách giới thiệu các nhân vật lịch sử tiêu biểu của dân tộc Việt qua các thời đại, qua đó phản ánh truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Các nhân vật lịch sử được sắp xếp theo sự phát triển của lịch sử đương đại Việt Nam...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Quỳnh Cư
Đồng tác giả: Nguyễn, Anh, Văn Lang
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Thanh niên, 1998
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.7092 D107n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn