Chất thải dầu khí đe dọa môi trường\

Hiện chưa có công nghệ xử lý chất thải do công nghiệp dầu khí thải ra. Đó là các loại bùn khoan, dầu mà, hóa chất...

Lưu vào:
Tác giả chính: Thẩm, Hồng Thụy
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
mt
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!