Trích dẫn APA

Thẩm, H. T. Chất thải dầu khí đe dọa môi trường\.

Chicago Style Citation

Thẩm, Hồng Thụy. Chất Thải Dầu Khí đe Dọa Môi Trường\.

Trích dẫn MLA

Thẩm, Hồng Thụy. Chất Thải Dầu Khí đe Dọa Môi Trường\.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.