Quốc hội với chính sách dân tộc: Hướng tới kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XI\

Bài viết giới thiệu về hoạt động của Hội đồng dân tộc của Quốc hội, Hội đồng luôn luôn đảm bảo cho QH thực hiện tốt chính sách dân tộc, từ lập pháp đến giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. HĐ đặc biệt coi trọng mối quan hệ với các cơ quan của QH các nước; xây dựng chính sách...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Đức Thà
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
pl
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!