Trương Vĩnh Ký và tờ báo chữ Quốc ngữ đầu tiên ở Việt Nam: Kỷ niệm ngày báo chí cách mạng Việt nam 21-6\

Sau khi thực dân Pháp chiếm 3 tỉnh miền Đông Nam Bộ năm 1862 tới đầu năm 1865 soái phủ Nam Kỳ quyết định cho xuất bản tờ báo tiếng Việt đầu tiên là Gia Định Báo với dụ ý: Sử dụng chữ Quốc ngữ và văn hóa Pháp để đánh bật nền Nho học từng bám rễ lâu đời ở nước ta. Chủ bút là Trương Vĩnh Ký, một học gi...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Ngô, Quốc Đông
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!