Chết nhưng không được...chôn: Những bất cập của Luật phá sản doanh nghiệp\

Luật phá sản DN có hiệu lực từ ngày 1-7-1994, suốt 8 năm qua chỉ có hơn 60 DN được tòa tuyên là phá sản. Con số không phản ảnh đúng thực trạng tình hình và sẽ dẫn đến những hậu quả khôn lường cho nền kinh tế

Lưu vào:
Tác giả chính: Lưu, Quang Định
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
pl
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!