101 truyện pháp luật thời xưa\

Giới thiệu 101 vụ án pháp luật thời phong kiến Việt Nam, các truyện được sắp xếp theo thời gian diến biến của lịch sử; thông qua đó đưa ra các bình luận, phản ánh thực trạngmặt mạnh, mặt yếu của đời sống pháp luật phong kiến từ điều tra, xét hỏi, tố tụng... và tổng kết pháp luật thời kỳ đó...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Bùi, Xuân Đính
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Thanh niên, 1999
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 895.9223 M458t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn