Điện Kremlin chứng nhân lịch sử\

Cung điện Kremlin, một di sản văn hóa độc đáo của Nga, có quảng trường Đỏ nổi tiếng và là chứng nhân của lịch sử qua nhiều triều đại

Lưu vào:
Tác giả chính: Nội Hà
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
nga
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!