Phát huy dân chủ, tập trung trí tụê tập thể để quyết định những công việc hệ trọng của đất nước\

Giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh khai mạc Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX, ngày 4-7-2002, tại Hà nội

Lưu vào:
Tác giả chính: Nông, Đức Mạnh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!