Luật quốc tịch mới của Nga\

Luật quốc tịch mới của Nga có hiệu lực từ ngày 1-7-2002, luật này kéo dài điều kiện về thời gian sống liên tục tại Nga để trở thành công dân Nga từ 3 năm lên 5 năm kể từ thời điểm được cấp giấy phép định cư

Lưu vào:
Tác giả chính: Thuỷ Trang
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
nga
pl
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!