Lời khai mạc của Chủ tịch Quốc hội khóa X Nguyễn Văn An

Toàn văn lời khai mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XI của Chủ tịch Quốc hội khóa X Nguyễn Văn An, tại phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất, QHKXI sáng ngày 19-7-2002

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
kh1
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!