Napoléon, một nghi án lịch sử về cái chết: Tư liệu\

Napoleon Bonaparte (1769-1821), một vị anh hùng nổi tiếng, người sáng lập nên đế quốc đầu tiên của nước Pháp. Ông mất vào ngày 5-5-1821 trên đảo Saint Helene, Nam Đại tây dương, và cái chết của ông đã để lại một dấu hỏi lớn của lịch sử trong suốt hơn một thế kỷ qua...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Thanh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!