Hướng phát triển nguồn nhân lực ở nước ta hiện nay cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa\

Bài của GS-TS Trần Bạch Đằng phân tích về sự phát triển của văn hóa, con người và nguồn nhân lực ở nước ta hiện nay phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Bạch Đằng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
CNH
kt
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!