Vài nét về quân đội Ixraen\

Bài giới thiệu về lực lượng quân đội và khả năng vũ khí chiến đấu của quân đội Ixraen. Nét đặc biệt của luật pháp Ixraen là quân đội không có tổng tư lệnh, mà Thủ tướng là người chỉ huy cao nhất. Hiện quân đội Ixraen có 180.000 quân, trong đó có 135.000 quân là nghĩa vụ quân sự......

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Phạm, Khánh Toàn
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
pl
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!