Ngày làm việc thứ hai, kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XI: Xác nhận tư cách Đại biểu Quốc hội của các đại biểu Quốc hội khóa XI

Ngày làm việc thứ hai, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XI, các đại biểu đã nghe đồng chí Trần Đình Hoan, chủ nhiệm Uỷ ban thẩm tra tư cách đại biểu khóa XI báo cáo kết quả thẩm tra. Uỷ ban đã đề nghị QH xác nhận tư cách của 498 đại biểu đã trúng cử trong cuộc bầu cử ngày 19-5-2002...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
kh1
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!