Bài phát biểu của Chủ tịch nước Trần Đức Lương\

Bài phát biểu nhậm chức của chủ tịch nước Trần Đức Lương ngay sau khi được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch nước CHXHCNVN trong nhiệm kỳ QH khóa XI

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Đức Lương
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!