Công trình Nhà hát lớn, Hà nội: Những người có trách nhiệm vẫn bình an vô sự\

Công trình cải tạo, nâng cấp Nhà hát lớn thành phố qua nhiều bên B đã bộc lộ nhiều khuyết tật về chất lượng xây lắp và trang thiết bị. Những người có trách nhiệm liên quan vẫn chưa xử lý

Lưu vào:
Tác giả chính: Hoàng Anh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
xh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!