Tăng cường đoàn kết để đối phó thách thức\

Sau 2 ngày làm việc, AMM 35 đã bế mạc ngày 30-7-2002 tại Bandar Seri Begawan (Brunel). Các Bộ trưởng thông qua nhiều biện pháp tăng cường hợp tác kinh tế, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các thành viên và phối hợp chống khủng bố...

Lưu vào:
Tác giả chính: Thế Hưng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!