Về vương triều Nguyễn - Tìm hiểu và suy ngẫm\

Vương triều Nguyễn từ đầu TK19 lúc vua Gia Long lên ngôi năm 1802 đến ngày vua Bảo Đại thoái vị T8/1945; nhưng trước đó, chúa Tiên Nguyễn Hoàng được cử vào trấn thủ Thuận Hóa 1558, đến Định Vương Nguyễn Phước Thuần bị giết năm 1777, thì lịch sử thành văn chính thống lại ít nói đến sự nghiệp 9 ông ch...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Hoài Việt
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!