Kê khai tài sản của cán bộ, công chức: Ba điều nên làm\

Ba điều nên làm khi tiến hành kê khai tài sản của cán bộ, công chức: trước hết phải dựa vào dân, thực hiện dân chủ công khai; tiếp đến là cần có chính sách xử lý những tài sản bất minh, bất hợp pháp; và cần tiến hành nghiêm túc việc kê khai tài sản trước hết từ cán bộ lãnh đạo...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Đức Bình
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
pl
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!