Không đẩy mạnh cải cách hành chính thì không đẩy mạnh được đầu tư và sức cạnh tranh của nền kinh tế thị trường\

Lưu vào:
Tác giả chính: Vũ Khoan
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
kt
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!