Hội nghị của ASEAN và các hình thức hợp tác sau 35 năm thành lập\

Nhân Hội nghị Bộ trưởng ngoại giao ASEAN lần thứ 35 (AMM-35) diễn ra tại Vương quốc Brunây từ 30-7-2002, tác giả giới thiệu một số mô hình hợp tác song phương và đa phương, khu vực và quốc tế rất đa dạng và cơ chế hợp tác chủ yếu của ASEAN...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Kim Xuân
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!