Trích dẫn APA

Kim Xuân. Hội nghị của ASEAN và các hình thức hợp tác sau 35 năm thành lập\.

Chicago Style Citation

Kim Xuân. Hội Nghị Của ASEAN Và Các Hình Thức Hợp Tác Sau 35 Năm Thành Lập\.

Trích dẫn MLA

Kim Xuân. Hội Nghị Của ASEAN Và Các Hình Thức Hợp Tác Sau 35 Năm Thành Lập\.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.