Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thúê doanh thu: Luật này đã được QHK9, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 28-10-1995 và có hiệu lực từ ngày 1-1-1996

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : 1995
Phiên bản:Hà nội
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 343.055 L504s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn