35 năm ASEAN một số mốc thời gian

35 năm Hiệp hội quốc gia Đông Nam á ra đời và những mốc son lịch sử đáng ghi nhớ, dự đoán các nước ASEAN có thể sẽ có đồng tiền chung trong vòng 40 năm tới

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!