Phát hiện khảo cổ học tại di chỉ Hòa Diêm: Người cổ từng sinh sống ở bán đảo Cam Ranh\

Các nhà khoa học Khảo cổ học Việt Nam tiến hành khai quật di chỉ đình Hòa Diêm cách bờ biển Vịnh Cam Danh 500m đã phát hiện các hộp sọ trong mộ chum, mộ nồi và những hài cốt trong mộ đất còn rất nguyên vẹn. Điều này chứng minh rằng Người cổ từng sinh sống ở bán đảo Cam Ranh...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Bảo Chân
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!