Sẽ có đồng tiền chung ASEAN\

Nhà kinh tế chủ chốt của bộ phận giám sát kinh tế khu vực của Ngân hàng phát triển châu á dự báo sẽ có đồng tiền chung ASEAN, dự án này kéo dài trong vòng 40 năm

Lưu vào:
Tác giả chính: Huy Hoàng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
kt
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!