Việt nam lần đầu tiên tổ chức Hội nghị AIPO\

Về Hội nghị của Đại hội đồng Liên minh nghị viện các nước ASEAN họp tại Hà nội, từ ngày 8 đến 15-9-2002. Nội dung tập trung 2 vấn đề: chống khủng bố và giảm đói nghèo. Đây là hội nghị lần thứ 23 có 8 thành viên là Quốc hội các nước: Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái l...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Diệu Ngọc
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!