Mối liên quan giữa tia vũ trụ và khí hậu Trái đất\

Sự thay đổi khí hậu trên Trái đất theo xu thế ấm dần lên trong suốt thế kỷ 20 không chỉ do yêú tố hoạt động của con người gây ra mà còn có sự góp phần quan trọng của tia vũ trụ. Đó là kết luận mới nhất của các nhà khoa học Hoa Kỳ công tác tại Hiệp hội Địa lý Mỹ (AGN)...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Bình Minh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
kh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!