Ô nhiễm môi trường mối lo của toàn nhân loại\

Sự nóng lên của Trái đất; sự lớn dần của lỗ thủng tầng ôzôn làm bức xạ tử ngoại mặt trời chiếu xuống trái đất gia tăng và con người có nguy cơ bị ung thư da là những mối lo lớn nhất của Trái đất hiện nay. Đây cũng là vấn đề trọng tâm của Hội nghị về phát triển bền vững ở Johannesburg...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lương, Minh Tâm
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
mt
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!