Trích dẫn APA

Lương, M. T. Ô nhiễm môi trường mối lo của toàn nhân loại\.

Chicago Style Citation

Lương, Minh Tâm. Ô Nhiễm Môi Trường Mối Lo Của Toàn Nhân Loại\.

Trích dẫn MLA

Lương, Minh Tâm. Ô Nhiễm Môi Trường Mối Lo Của Toàn Nhân Loại\.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.