Nước trong phát triển bền vững

Một số tranh cãi quanh cách thức giải quyết vấn đề nước tại hội nghị thượng đỉnh trái đất về phát triển bền vững, tình hình nước ở Châu á và kinh nghiệm của Nam Phi về quản lý nguồn nước

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
mt
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!