Người cắm cờ trên Khâm sai phủ ngày ấy\

Người cắm cờ trên phủ Khâm sai báo hiệu sự thành công của Tổng khởi nghĩa tháng 8/1945 ở Hà Nội là ông Nguyễn Quang Ngọc (tên thật Nguyễn Hưũ Hậu). Những chuyện này gần 60 năm sau mới được kể lại, bởi ông cho rằng đây không phải là công trạng của cá nhân ông mà nó thuộc về nhân dân trong mùa thu năm...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Phùng Nguyên
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!